Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych

FIZYKOTERAPIA*KINEZYTERAPIA
Lp.Rodzaj zabiegu (skrót)Koszt zabieguLp.Rodzaj zabiegu (skrót)Koszt zabiegu
I.ELEKTROLECZNICTWOI.GIMNASTYKA (20,00 min)
1.Elektrostymulacja20,00 zł1.Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL)25,00 zł
2.Galwanizacja20,00 zł2.Ćwiczenia czynne wolne25,00 zł
3.Jonoforeza20,00 zł3.Ćwiczenia samowspomagane25,00 zł
4.Prądy diadynamiczne (DD)20,00 zł4.Ćwiczenia izometryczne25,00 zł
5.Prądy interferencyjne (PI, IF)20,00 zł5.Ćwiczenia równoważne25,00 zł
6.Prądy TENS20,00 zł6.Ćwiczenia oddechowe25,00 zł
7.Prądy Traberta (UR)20,00 złII.GIMNASTYKA INDYWIDUALNA (30 min)
II.ŚWIATŁOLECZNICTWO1.Ćwiczenia bierne60,00 zł
1.Bioptron20,00 zł2.Ćwiczenia czynno-bierne60,00 zł
2.Sollux (IR)20,00 zł3.Ćwiczenia PNF60,00 zł
III.MAGNETOTERAPIA4.Ćwiczenia wg Mc Kenzie60,00 zł
1.Diatermia krótkofalowa (DKF)20,00 zł5.Nauka lokomocji60,00 zł
2.Magnetron (PM)20,00 zł6.Wizyta domowa80,00 zł
IV.ULTRASONOTERAPIAIII.ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH
1.Ultradźwięki (UD)20,00 zł1.Ergometr rowerowy pionowy25,00 zł
2.Fonoforeza (FD)20,00 zł2.Ergometr rowerowy poziomy25,00 zł
V.LASEROTERAPIA3.Rotor kończyn górnych / dolnych25,00 zł
1.Laser20,00 zł4.Tablica do ćw. manualnych25,00 zł
VI.TERMOTERAPIAIV.TRAKCJE
1.Krioterapia20,00 zł1.Trakcja mechaniczna25,00 zł
VII.INNE2.Pętla Glissona25,00 zł
1.Drenaż limfatyczny20,00 zł3.Wyciąg Pershla25,00 zł
MASAŻ
Lp.Rodzaj zabiegu (skrót)Koszt zabiegu
1.Masaż odcinkowy kręgosłupa szyjnego40,00 zł
2.Masaż odcinkowy kręgosłupa lędźwiowego40,00 zł
3.Masaż całościowy kręgosłupa60,00 zł
4.Masaż całościowy100,00 zł

* Przy wykupieniu pakietu 15-tu lub więcej zabiegów fizykoterapeutycznych koszt jednego zabiegu wynosi 15,00 zł