Zabiegi kinezyterapeutyczne świadczone w CM Nieporęt

Lp.Rodzaj zabiegu (skrót)Opis zabiegu
I.GIMNASTYKA
1.Ćwiczenia w odciążeniu
UGUL
Polegają na samodzielnym wykonywaniu przez pacjenta ruchów w stawach przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała. Cel: przeciwdziałanie zanikom mięśni i uzyskanie przyrostu ich siły, zapobieganie przykurczom w stawie, zwiększenie zakresu ruchów w stawie.
2.Ćwiczenia czynne wolneSą to ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta, na komendę terapeuty i pod jego kontrolą. Cel: zwiększenie siły i wytrzymałości określonej grupy mięśniowej, utrzymanie i zwiększenie zakresów ruchu w stawach, poprawa koordynacji ruchowej.
3.Ćwiczenia samowspomaganePacjent za pomocą siły mięśniowej kończyny zdrowej pomaga w wykonaniu ruchu w kończynie chorej lub też gdy kończyna górna pomaga w wykonaniu ruchu przez kończynę dolną. Pacjent wykonuje ćwiczenia bez pomocy terapeuty, bazując tylko na swojej sile mięśniowej. Cel: zwiększenie zakresu ruchów w stawach, uzyskanie rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni.
4.Ćwiczenia izometryczneĆwiczenia polegające na czynnym napięciu mięśni przez pacjenta ale bez zmiany długości tego mięśnia. Statyczna praca mięśni (bez efektu ruchowego). Cel: uzyskanie przyrostu mięśniowego, profilaktyka zaników mięśni, zapewnienie sprawności i czynności mięśni i części ciała unieruchomionych
5.Ćwiczenia równoważneZaliczamy je do grupy ćwiczeń kształtujących. Zwiększają rozwój cech motorycznych, przyczyniają się do rozwoju ciała poprawiają ogólną sprawność i możliwości lokomocyjne oraz wykonywanie ruchów funkcyjnych.
6.Ćwiczenia oddechoweWchodzą w skład niemalże wszystkich programów usprawniania leczniczego. Cel: wyrobienie właściwych nawyków oddechowych, usprawnianie mechaniki oddychania, zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego.

 
=> Następna strona