Aktualności

Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
24.05.2018, 20:50


Dodała: Agnieszka Kozicka


„E – usługi dla Mazowsza”
24.05.2018, 20:31Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o. o. informuje, że w dniu 25.10.2015 r. w Płońsku zawarło umowę w sprawie podjęcia współpracy przy realizacji projektu „E – usługi dla Mazowsza”.
Partnerem wiodącym Projektu jest Grupa Zdrowie – Arkadiusz Chmieliński z Płońska.

I Partnerem Projektu jest Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o. o. II Partnerem Projektu jest Przychodnia w Dębem.

W dniu 05.01.2017 r. Partner Wiodący Projektu Grupa Zdrowie – Arkadiusz Chmieliński podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „E – usługi dla Mazowsza”. Całkowita wartość projektu wynosi 8 344 721,18 zł.

Projekt dofinansowany jest w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytetu II, Działania 2.1. Wdrożenie Projektu umożliwi przede wszystkim utworzenie nowoczesnej bazy wyposażonej w innowacyjny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, niezbędny w działaniu jednostek organizacyjnych 3 placówek opieki zdrowotnej, jak również przede wszystkim w procesie leczenia, spełniający oczekiwania pacjentów i kadry lekarskiej i administracyjnej. Projekt wesprze rozwój regionu poprzez stworzenie środowiska pracy wykorzystującego infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego, a także przyczyni się do wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu oraz innych technologii informacyjnych pomiędzy regionem mazowieckim i całym krajem. Projekt w sposób znaczący usprawni funkcjonowanie całego systemu administracji 3 placówek, systemu leczenia, poprzez bezpośredni wpływ na poprawę warunków prowadzenia działalności z większości obszarów stanowiących podstawę działania placówki. Zostanie wzmocniona istniejąca baza teleinformatyczna, mająca istotne znaczenie dla właściwego przygotowania pacjentów i ich komfortu leczenia, kadry administracyjnej i lekarskiej do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. W wyniku realizacji projektu powstanie ośrodek medyczny o najwyższym stopniu innowacyjności.

Dodała: Agnieszka Kozicka<< 1 z 22 >>

Powered by PsNews