Aktualności

Wesołych Świąt!
13.12.2017, 21:44


Dodała: Agnieszka Kozicka


Informacja z o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza
24.10.2017, 11:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodała: Agnieszka Kozicka


Szkolenie z pierwszej pomocy - "By inni mogli żyć"
12.10.2017, 14:37

W dniu 07.10.2017 roku personel Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o., w siedzibie placówki utrwalał przy współpracy firmy Eskulapa - uczymy ratować ŻYCIE zasady udzielania pierwszej pomocy.

Program kilkugodzinnego szkolenia obejmował takie tematy jak:
- prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy i jego konsekwencje
- bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
- bezpieczeństwo i organizacja miejsca zdarzenia
- wzywanie pomocy
- wyposażenie i zastosowanie apteczki
- zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach zgodnie z wytycznymi PRC 2015
- łańcuch ratunkowy, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia (scenki sytuacyjne)
- pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia, resuscytacja krążeniowo - oddechowa RKO (dorosły, dziecko, niemowlę)
- zastosowanie i użytkowanie AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) - wytyczne PRC 2015
- postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
- pozycja bezpieczna - zastosowanie
- urazy: przyczyny i podział
- urazy: głowy, kręgosłupa, kończyn, klatki piersiowej, brzucha (scenki sytuacyjne)
- rany: materiał i środki opatrunkowe, zasady wykonywania opatrunków i bandażowania
- postępowanie przy krwawieniach, krwotokach: żylnym i tętniczym (scenki sytuacyjne)
- postępowanie przy złamaniach, skręceniach, zwichnięciach ( scenki sytuacyjne)
- pierwsza pomoc w: omdleniu, zadławieniu, epilepsji, zawale serca, udarach, oparzeniu, odmrożeniu, utonięciu, porażeniu prądem elektrycznym, zatruciach, hipoglikemii, hiperglikemii (scenki sytuacyjne)
- postępowanie podczas transportu z osobą poszkodowaną
- współpraca z pogotowiem ratunkowym

Szkolenie zostało oparte na zaleceniach komitetu ILCOR, wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015, oraz zaleceniach dydaktycznych EFR.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, oraz wręczeniem certyfikatów ważnych dwa lata.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze szkolenia: GALERIA

Dodała: Agnieszka Kozicka


Szczepienia przeciwko grypie
11.09.2017, 22:30


Dodała: Agnieszka Kozicka


Informacja z otwarcia ofert: Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza
11.09.2017, 22:22

Informacja z otwarcia ofert

Dodała: Agnieszka Kozicka<< 1 z 8 >>

Powered by PsNews