Konkursy ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie zamieszczono: 12.03.2019 r.
Data składania ofert: 19.03.2019 r. godz. 11:00
Data otwarcia ofert: 19.03.2019r. godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik 1 - Formularz ofertowy - wersja do edycji

3. Załącznik 2 - Oświadczenie oferenta - wersja do edycji

4. Załącznik 3 - Warunki techniczne - wersja do edycji

5. Załącznik 4 - Wzór umowy - wersja do edycji