Jak przygotować się do badań

Właściwe przygotowanie się pacjenta do badań analitycznych jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala dzięki temu uniknąć tzw. błędu przedlaboratoryjnego. Uniknięcie go często decyduje o możliwości uzyskania wiarygodnego wyniku badania, jak również o możliwości porównywania wyników uzyskanych w różnym czasie.


I. Przygotowanie pacjenta do badania moczu:

Przygotowanie:
- Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik musi być jałowy.
- Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
- Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
- Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
- W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
- Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających
- Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)

Pobieranie moczu do badania ogólnego:
- Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
- Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
- Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
- Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

II. Przygotowanie pacjenta do badania krwi:

Uwagi ogólne:
- Na pobranie krwi należy zgłosić się rano. W przypadku badań pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.
- Pacjent powinien być na czczo tzn. po minimum 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania posiłków i płynów.
- Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi:

1. Badanie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):
- Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną - zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
- Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
- W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 18:00.
- W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.

2. Doustny test tolerancji glukozy:
- Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od obciążenia 75 g glukozy/lub wg wskazań lekarza.
- Krew pobiera się na czczo w godzinach między 7:30 a 9:00.
- Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
- Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.
- W trakcie trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów.