Rejestracja i zapisy

Godziny pracy:
- poniedziałek - piątek:07:00 - 19:00

Zapisy do poradni: (22) 767 57 20

W rejestracji naszego Centrum Medycznego mogą się Państwo zapisać do wybranej poradni a także uzyskać informacje o:
- rodzajach świadczeń dostępnych w naszym Centrum
- terminach zapisu do lekarza oraz czasie oczekiwania na wizytę
- wymaganych dokumentach i skierowaniach potrzebnych do przyjęcia
- miejscach wykonywania zleconych badań diagnostycznych (USG, RTG, badań laboratoryjnych)
- zasadach udostępniania dokumentacji medycznej

W razie konieczności:
Wizyty domowe lekarza POZ należy zgłaszać w rejestracji codziennie do godz. 12:00.
Zgłoszenia przyjęte po godz. 12:00 mogą być zrealizowane w dniu następnym (z wyłączeniem dni świątecznych).

W momencie zapisu do poradni obowiązuje podanie podstawowych danych pacjenta:
- imienia i nawiska
- numeru PESEL
- adresu zamieszkania
- telefonu kontaktowego (jeśli pacjent posiada)

W dniu umówionej wizyty uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się pacjenta do rejestracji ze skierowaniem i dokumentem tożsamości.

W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty lub badania prosimy o odwołanie wizyty!
Umożliwi to przyjęcie w tym terminie innego pacjenta.


Uwaga: Skierowanie NIE JEST wymagane do poradni:
- Ginekologiczno Położniczej
- Stomatologicznej
- Zdrowia Psychicznego