Nasi lekarze specjaliści

dr n. med. Antoni Bruzgielewicz

Jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie otolaryngologii, adiunktem w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi a także Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Jest autorem lub współautorem licznych prac ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz prac przedstawionych na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych. Współautor podręczników naukowych a także współwykonawca projektów naukowych z zakresu badań podstawowych oraz prac badawczo - rozwojowych finansowanych przez MNiSW oraz NCBiR.


dr n. med. Robert Bartoszewicz

Jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie otolaryngologii, adiunktem w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Pododdziału Dziecięcego w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Współwykonawca projektów naukowych z zakresu badań podstawowych oraz prac badawczo - rozwojowych finansowanych przez MNiSW oraz NCBiRlek. med. Agnieszka Gajda - Czerwińska

Jest specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii.


lek. med. Krystyna Monikowska - Krzemińska

Jest specjalistą w dziedzinie alergologii i otolaryngologii..


lek. med. Aleksandra Popielewicz - Kautz

Jest specjalistą w zakresie kardiologii.


lek. med. Izabela Liberek - Sobczak

Jest specjalistą w zakresie rehabilitacji medycznej. Udziela porad w zakresie wad postawy dzieci i młodzieży.


dr n. med. Józef Mróz

Jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.


lek. med. Józef Brzozowski

Jest specjalistą w zakresie chirurgi ortopedii i traumatologii oraz anestezjologii.