Zasady udzielania świadczeń w zakresie Rehabilitacji

Rehabilitacja lecznicza

1. Do podstawowych zadań realizowanych przez Centrum Medyczne Nieporęt w zakresie rehabilitacji leczniczej należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach lekarskich i terapeutyczno - usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

2. Rehabilitacja lecznicza jest prowadzona w oparciu o umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

3. Centrum zapewnia rejestrację pacjentów na wizyty ambulatoryjne oraz wizyty domowe do Poradni Rehabilitacyjnej na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej. Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej jest ważne 12 miesięcy od daty wystawienia, po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia skierowania wymaga się ponownego skierowania z zastrzeżeniem, że w przypadku innego rozpoznania choroby, stanowiącego wskazanie do leczenia rehabilitacyjnego prowadzonego wcześniej w Poradni Rehabilitacyjnej, wymaga się ponownego skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej. Kolejka osób oczekujących podlega rejestracji w programie "KS PPS".

4. Pacjenci są przyjmowani do Działu Fizjoterapii na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do Działu Fizjoterapii jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Centrum zapewnia rejestrację pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej po okazaniu ważnego skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne. Kolejka osób oczekujących podlega rejestracji w programie "KS PPS".

5. Przyjęcie pacjenta w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Poradni Rehabilitacyjnej i Dziale Fizjoterapii wymaga potwierdzenia jego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa w dniu przyjęcia;

6. Dokumentacja medyczna w Poradni Rehabilitacyjnej i Dziale Fizjoterapii prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej.

7. Badania specjalistyczne zapewnia lekarz rehabilitacji w takim zakresie, jaki przewiduje procedura leczenia danego schorzenia i konkretna potrzeba zdiagnozowania choroby.