Szanowni Pacjenci

Uprzejmie informujemy, że  Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o.  wygrało konkurs ofert organizowany przez Urząd Gminy Nieporęt na  realizację  Programu Zdrowotnego  pn „ Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt” w całości finansowany ze środków Gminy Nieporęt.

Świadczenia w ramach programu będą realizowane przez Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o. od dnia 15.09.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 bezpłatnie  dla osób zamieszkałych  na terenie Gminy Nieporęt i rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie do wyczerpania środków finansowych nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na rok 2021”

  1. Do udziału w Programie może zostać zakwalifikowany pacjent, który mieszka na terenie gminy Nieporęt i rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie – podpisanie oświadczenia oraz okazanie dokumentu PIT poświadczającego rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.
  1. Bezpłatne szczepienia będą wykonane osobom w wieku 55 lat i powyżej.
  1. Pacjenci uzyskają pozytywną kwalifikację do szczepienia wystawioną przez lekarza rodzinnego zawierającą datę i godzinę badania. Z tak wystawionym zleceniem pacjent powinien zgłosić się na szczepienie w ciągu 24 godzin.
  1. Pacjenci z ważnym skierowaniem od lekarza rodzinnego proszeni są o zgłaszanie się do Gabinetu Diagnostyczno – Zabiegowego Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. od dnia 15.09.2021r. od poniedziałku  do piątku  w godz. 10.00-18.00.
  1. Pacjent na udział w Programie musi wyrazić pisemną zgodę (załącznik nr 1 do Programu).
  1. Pierwszeństwo w zakresie realizacji szczepień ochronnych p/grypie będą miały osoby przewlekle chore ( schorzenia układu oddechowego, krążeniowego, moczowego).
  1. Korzystanie ze świadczeń objętych programem jest dobrowolne.
  1. Świadczenia w ramach Programu udzielane są bezpłatnie do wyczerpania środków finansowych nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.
  1. W ramach uczestnictwa w Programie, każdy pacjent będzie proszony o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji Programu (załącznik nr 2 do Programu).