Do podstawowych zadań realizowanych przez Centrum Medyczne w zakresie prowadzenia ambulatoryjnych poradni specjalistycznych należy sprawowanie opieki zapobiegawczej, uzupełniającej zadania objęte podstawową opieką zdrowotną oraz udzielanie uzupełniających, indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych w poszczególnych specjalnościach, w formie opieki ambulatoryjnej. Centrum Medyczne zapewnia rejestrację pacjentów na wizyty ambulatoryjne oraz wizyty domowe w AOS na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjenci w AOS przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń ginekologa i położnika. w przypadku długotrwałego leczenia w poradni specjalistycznej w AOS skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest tylko przy pierwszej wizycie i jest ważne aż do zakończenia procesu leczniczego. W przypadku przerwy w leczeniu trwającej ponad 12 miesięcy lub innego rozpoznania choroby, stanowiącej wskazanie do leczenia specjalistycznego w AOS prowadzonego wcześniej w danej komórce organizacyjnej, wymaga się ponownego skierowania do poradni. Kolejka osób oczekujących w AOS podlega rejestracji w programie „KS PPS” oraz w formie papierowej. Przyjęcie pacjenta w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w AOS wymaga potwierdzenia jego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa w dniu przyjęcia. Dokumentacja medyczna w AOS prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej. Badania specjalistyczne zapewnia lekarz specjalista w takim zakresie, jaki przewiduje procedura leczenia danego schorzenia i konkretna potrzeba zdiagnozowania choroby.

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych układu oddechowego (astma oskrzelowa, pyłkowica, przewlekły alergiczny nieżyt nosa). Naszym pacjentom zapewniamy stałą, profesjonalną opiekę, dobrą współpracę z lekarzem pierwszego kontaktu. W poradni wykonywane są testy uczuleniowe, odczulanie a także badania spirometryczne.

Godziny przyjęć

 • poniedziałek: 09.00 – 12.00
 • wtorek: 14.00 – 17.00
 • środa: 09.00 – 12.00

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia Ginekologiczno – położnicza świadczy usługi z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, opieki nad kobietą ciężarną, leczenia zaburzeń hormonalnych, profilaktyki i diagnostyki chorób szyjki macicy, stanów zapalnych i nowotworów narządów płciowych, opieki nad kobietą w okresie menopauzy. W poradni wykonywane są zabiegi pobierania materiału do badania cytologicznego, badanie piersi, elektrokoagulacje, ultrasonografia dopochwowa i przezbrzuszna.

Godziny przyjęć

 • poniedziałek: 08.00 – 13.00
 • czwartek: 15.00 – 19.00
 • piątek: 15.00 – 19.00

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna świadczy usługi z zakresu porad kardiologicznych oraz ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej. Udzielamy porad chorym z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami lipidowymi, z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy chorych z wadami serca, niewydolnością serca oraz po operacjach kardiochirurgicznych. W ramach działalności poradni wykonywane są badania: elektrokardiograficzne – EKG, 24 godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera – Holter EKG, 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi – Holter RR. Przeprowadzane badania diagnostyczne w ramach poradni pozwalają na zdiagnozowanie zaburzeń rytmu serca, jak również zaburzeń ukrwienia związanego z chorobą wieńcową i zawałem.

Godziny przyjęć

 • wtorek: 15.00 – 19.00
 • czwartek: 08.00 – 12.00

Medycyna Pracy

Poradnia medycyny pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania kierowców oraz kandydatów na kierowców, badania wysokościowe, w narażeniu na hałas, badania wynikające z chorób zawodowych, parazawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zachorowań, badania osób ubiegających się o posiadanie broni oraz posiadających broń. W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa), oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania Ekg, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania radiologiczne.

Godziny przyjęć

 • poniedziałek: 12.30 – 15.30

Poradnia Medycyny Sportowej

Na wizytę do Poradni Medycyny Sportowej Pacjent musi posiadać wypełniony formularz badania podmiotowego, dostępny w sekcji Formularze oraz ponadto:

 • OB
 • morfologia
 • badanie moczu ogólne
 • cukier
 • EKG
 • powinien być zważony i zmierzony

Godziny przyjęć

 • środa: 8.00 – 13.00

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna udziela porad z zakresu laryngologii dziecięcej i dorosłych, traumatologii głowy i szyi, onkologii głowy i szyi, foniatrii, alergologii laryngologicznej, chirurgii szczękowo – twarzowej. W ramach tej poradni świadczone są również usługi diagnostyczno – lecznicze z zakresu chorób uszu i narządu słuchu z określeniem rodzaju i stopnia niedosłuchu, udziela porad z zakresu protezowania narządu słuchu.

Godziny przyjęć

 • czwartek: 15.00 – 17.00