Dział Fizjoterapii przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych. Zadaniem Działu Fizjoterapii jest usprawnianie fizyczne poprzez prowadzenie gimnastyki leczniczej oraz wykonywanie zabiegów fizykalnych. Przyjęcia odbywają się na podstawie zlecenia lekarskiego. Cykl zabiegowy trwa 10 dni roboczych. Usprawnianiem pacjentów zajmują się magistrzy fizjoterapii.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Centrum Medyczne Nieporęt w zakresie rehabilitacji leczniczej należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach lekarskich i terapeutyczno – usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Rehabilitacja lecznicza jest prowadzona w oparciu o umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Centrum zapewnia rejestrację pacjentów na wizyty ambulatoryjne oraz wizyty domowe do Poradni Rehabilitacyjnej na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej. Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej jest ważne 12 miesięcy od daty wystawienia, po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia skierowania wymaga się ponownego skierowania z zastrzeżeniem, że w przypadku innego rozpoznania choroby, stanowiącego wskazanie do leczenia rehabilitacyjnego prowadzonego wcześniej w Poradni Rehabilitacyjnej, wymaga się ponownego skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej. Kolejka osób oczekujących podlega rejestracji w programie „KS PPS”.

Pacjenci są przyjmowani do Działu Fizjoterapii na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do Działu Fizjoterapii jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Centrum zapewnia rejestrację pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej po okazaniu ważnego skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne. Kolejka osób oczekujących podlega rejestracji w programie „KS PPS”.

Przyjęcie pacjenta w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Poradni Rehabilitacyjnej i Dziale Fizjoterapii wymaga potwierdzenia jego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa w dniu przyjęcia. Dokumentacja medyczna w Poradni Rehabilitacyjnej i Dziale Fizjoterapii prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej. Badania specjalistyczne zapewnia lekarz rehabilitacji w takim zakresie, jaki przewiduje procedura leczenia danego schorzenia i konkretna potrzeba zdiagnozowania choroby.

Fizykoterapia

Elektrostymulacja

Zwana także elektrogimnastyką, ma na celu wywołanie reakcji motorycznej mięśnia lub grupy mięśni. Efekt ten może być osiągnięty dzięki dostatecznie szybkiej zmianie natężenia prądu zarówno stałego jak i zmiennego o różnej częstotliwości, szerokości oraz kształcie impulsu.

Galwanizacja

Polega na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami. W zależności od umiejscowienia elektrod można ten zabieg stosować do różnych terapii, może to być leczenie przeciwbólowe, przeciwzapalne lub poprawiające krążenie krwi w organizmie.

Jonoforeza

Polega na wprowadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego. W zależności od zastosowanego leku ma działanie np. przeciwzapalne lub przeciwbólowe.

Prądy diadynamiczne (DD)

Polega na działaniu prądu galwanicznego i nałożonego na ten prąd prądu impulsowego. Zabieg polegający na zastosowaniu prądów małej częstotliwości, w postaci „prądów impulsowych”. W zabiegu wykorzystuje się szereg ich leczniczych właściwości: zmniejszenie napięcia mięśniowego, złagodzenie bólu, miejscowe przekrwienie tkanek, przyrost masy mięśniowej.

Prądy interferencyjne (PI, IF)

Do zabiegu stosuje się 4 elektrody na które podawany jest prąd o różnych częstotliwościach dzięki czemu prądy te się wzmacniają lub osłabiają – ulegają zdudnieniu. Umieszczone elektrody krzyżują się w miejscu przeznaczonym do zabiegu.

Prądy TENS

Jest to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. Wykorzystuje się zdolność prądu impulsowego o częstotliwości 100 – 200 Hz, do wywołania relaksacji mięśni szkieletowych. Ma działanie przeciwbólowe.

Prądy Traberta (UR)

Zabieg, w którym wykorzystuje się przerywany prąd galwaniczny o prostokątnym kształcie impulsu i stałych parametrach. Zabieg ten działa silnie przeciwbólowo, często stosowany jest w zmianach zwyrodnieniowych stawów.

Bioptron

Leczenie światłem spolaryzowanym o długości fali 400-2000nm. Światło spolaryzowane łagodzi bóle i przyspiesza gojenie ran.

Sollux (IR)

Naświetlanie promieniami podczerwonymi. Powoduje przyjemne odczucie ciepła naświetlanej powierzchni. Można stosować filtr niebieski lub czerwony, który ogranicza zakres działania promieni podczerwonych

Kinezyterapia

Ćwiczenia w odciążeniu UGUL

Polegają na samodzielnym wykonywaniu przez pacjenta ruchów w stawach przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała. Cel: przeciwdziałanie zanikom mięśni i uzyskanie przyrostu ich siły, zapobieganie przykurczom w stawie, zwiększenie zakresu ruchów w stawie.

Ćwiczenia czynne wolne

Są to ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta, na komendę terapeuty i pod jego kontrolą. Cel: zwiększenie siły i wytrzymałości określonej grupy mięśniowej, utrzymanie i zwiększenie zakresów ruchu w stawach, poprawa koordynacji ruchowej.

Ćwiczenia samowspomagane

Pacjent za pomocą siły mięśniowej kończyny zdrowej pomaga w wykonaniu ruchu w kończynie chorej lub też gdy kończyna górna pomaga w wykonaniu ruchu przez kończynę dolną. Pacjent wykonuje ćwiczenia bez pomocy terapeuty, bazując tylko na swojej sile mięśniowej. Cel: zwiększenie zakresu ruchów w stawach, uzyskanie rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni.

Ćwiczenia izometryczne

Ćwiczenia polegające na czynnym napięciu mięśni przez pacjenta ale bez zmiany długości tego mięśnia. Statyczna praca mięśni (bez efektu ruchowego). Cel: uzyskanie przyrostu mięśniowego, profilaktyka zaników mięśni, zapewnienie sprawności i czynności mięśni i części ciała unieruchomionych.

Ćwiczenia równoważne

Zaliczamy je do grupy ćwiczeń kształtujących. Zwiększają rozwój cech motorycznych, przyczyniają się do rozwoju ciała poprawiają ogólną sprawność i możliwości lokomocyjne oraz wykonywanie ruchów funkcyjnych.

Ćwiczenia oddechowe

Wchodzą w skład niemalże wszystkich programów usprawniania leczniczego. Cel: wyrobienie właściwych nawyków oddechowych, usprawnianie mechaniki oddychania, zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego.