Gabinet Zabiegowy wspomaga pracę przychodni. W gabinecie zabiegowym pielęgniarki Poradni Lekarza POZ, na zlecenie lekarza, wykonują zabiegi iniekcji dożylnych, domięśniowych i podskórnych, dokonują pomiaru poziomu glukozy, pomiaru ciśnienia i tętna, wykonują badanie EKG, szczepienia ochronne u dorosłych, zmiany opatrunków, usuwanie szwów, inhalacje. Udzielają porad merytorycznych oraz prowadzą nadzór nad pacjentem z cukrzycą. Gabinet wyposażony jest w automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), którego użycie przez przeszkolony personel medyczny jest najbardziej skuteczną metodą postępowania z Pacjentami w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Jak przygotować się do badań?

Gabinet Zabiegowy wspomaga pracę przychodni. W gabinecie zabiegowym pielęgniarki Poradni Lekarza POZ, na zlecenie lekarza, wykonują zabiegi iniekcji dożylnych, domięśniowych i podskórnych, dokonują pomiaru poziomu glukozy, pomiaru ciśnienia i tętna, wykonują badanie EKG, szczepienia ochronne u dorosłych, zmiany opatrunków, usuwanie szwów, inhalacje. Udzielają porad merytorycznych oraz prowadzą nadzór nad pacjentem z cukrzycą. Gabinet wyposażony jest w automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), którego użycie przez przeszkolony personel medyczny jest najbardziej skuteczną metodą postępowania z Pacjentami w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Przygotowanie pacjenta do badania moczu.

Przygotowanie:

 • Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik musi być jałowy.
 • Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
 • Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
 • W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
 • Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.
 • Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)

Pobieranie moczu do badania ogólnego:

 • Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
 • Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
 • Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

Przygotowanie pacjenta do badania krwi.

Uwagi ogólne.

 • Na pobranie krwi należy zgłosić się rano. W przypadku badań pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.
 • Pacjent powinien być na czczo tzn. po minimum 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania posiłków i płynów.
 • Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi:

 • 1. Badanie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):
  • Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną – zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
  • Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
  • W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 18:00.
  • W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.
 • 2. Doustny test tolerancji glukozy:
  • Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od obciążenia 75 g glukozy/lub wg wskazań lekarza.
  • Krew pobiera się na czczo w godzinach między 7:30 a 9:00.
  • Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
  • Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.
  • W trakcie trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów.

Badania diagnostyczne.

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ).

Badania hematologiczne.

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
 • płytki krwi;
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi.

 • sód;
 • potas;
 • wapń całkowity;
 • żelazo;
 • stężenie transferyny;
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albuminy;
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol-HDL;
 • cholesterol-LDL;
 • triglicerydy (TG);
 • bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen HBs-AgHBs;
 • VDRL

Badania moczu.

 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilości0owe oznaczanie amylazy.

Badania kału.

 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia.

 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne.

 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła;
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella;
 • białko C-reaktywne (CRP).

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

Zdjęcia radiologiczne.

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.