Tytuł projektu:
E – zdrowie dla Mazowsza

Beneficjent:
Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. partner projektu.

Cel projektu:
Wyrównanie szans społecznych mieszkańców subregionu wschodniego Mazowsza poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury teleinformatycznej 3 partnerskich placówek ochrony zdrowia, służącej nowoczesnej i konkurencyjnej realizacji usług medycznych w zakresie świadczenia usług ochrony zdrowia.

Opis projektu:
Rzeczowy zakres projektu obejmuje zakup i wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej u każdego z partnerów projektu oraz uruchomienie e-usług, w celu łatwiejszego dostępu do świadczeń medycznych. Przedsięwzięcie swym zakresem również zakup sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową, która zapewni bezpieczeństwo przechowywania danych, w tym wykorzystanie chmury obliczeniowej.