KONSULTACJE I ZABIEGI

Konsultacja internistyczna

100,00 PLN

Konsultacja alergologiczna

150,00 PLN

Konsultacja diabetologiczna

120,00 PLN

Konsultacja ginekologiczna

150,00 PLN

Konsultacja kardiologiczna

120,00 PLN

Konsultacja laryngologiczna

130,00 PLN

Konsultacja medycyna sportowa dzieci i młodzież zapisani do POZ w CM Nieporęt

60,00 PLN

Konsultacja medycyna sportowa pozostałe osoby

90,00 PLN

Konsultacja okulistyczna

130,00 PLN

Konsultacja ortopedyczna

130,00 PLN

Konsultacja rehabilitacyjna

120,00 PLN

Konsultacja reumatologiczna

120,00 PLN

Konsultacja pediatryczna

100,00 PLN

Konsultacja specjalistyczna – recepta

50,00 PLN

Konsultacja kardiologiczna za zlecenie poradni diabetologicznej

100,00 PLN

Konsultacja neurologiczna za zlecenie poradni diabetologicznej

100,00 PLN

Konsultacja okulistyczna za zlecenie poradni diabetologicznej

100,00 PLN

Zastrzyk domięśniowy

20,00 PLN

Zastrzyk dożylny

40,00 PLN

Zastrzyk podskórny

15,00 PLN

Domowa wizyta lekarska internistyczna

150,00 PLN

Domowa wizyta lekarska specjalistyczna

160,00 PLN

Domowa wizyta pielęgniarska

70,00 PLN

Konsultacja lekarza specjalisty na zlecenie lekarza medycyny pracy

90,00 PLN

Konsultacja lekarza medycyny pracy – wydanie orzeczenia lekarskiego
dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

200,00 PLN

Orzeczenie o stanie zdrowia

110,00 PLN

Orzeczenie o stanie zdrowia – wpis do książeczki

90,00 PLN*

Prawo jazdy kat. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E

110,00 PLN*

Orzeczenie lekarza medycyny pracy

90,00 PLN ?

Iniekcje dostawowe (wykonuje lekarz ortopeda)

80,00 PLN

Odbarczanie stawów – punkcje (wykonuje lekarz ortopeda)

80,00 PLN

*) do podanej kwoty należy doliczyć ewentualne koszty badań i konsultacji niezbędnych do wydania orzeczenia

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badanie EKG

30,00 PLN

Spirometria

40,00 PLN

USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej

90,00 PLN

USG tarczycy i przytarczyc

90,00 PLN

USG węzłów chłonnych i szyi

80,00 PLN

USG ślinianek

90,00 PLN

USG krtani

90,00 PLN

USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

90,00 PLN

USG gruczołu krokowego

90,00 PLN

USG moszny w tym jąder i najądrzy

90,00 PLN

USG piersi

100,00 PLN

USG zmian położonych podskórnie (guzy)

60,00 PLN

USG węzłów chłonnych jednej grupy

75,00 PLN

USG węzłów podkolanowch

90,00 PLN

USG ścięgna Achillesa

90,00 PLN

USG stawów barkowych, łokciowych, nadgarstkowych

120,00 PLN

USG żył

120,00 PLN

USG tętnic kończyn dolnych

120,00 PLN

USG tętnic domózgowych

120,00 PLN

USG jamy brzusznej u dzieci

100,00 PLN

USG węzłów chłonnych u dzieci

80,00 PLN

USG ślinianek u dzieci

90,00 PLN

USG mięśni

100,00 PLN

USG doppler kończyn górnych

200,00 PLN

USG doppler tętnic szyjnych

130,00 PLN

USG żył kończyn dolnych

200,00 PLN

USG tętnic nerkowych

160,00 PLN

USG narządów rodnych, ciąży – przez powłoki brzuszne (wykonuje lekarz ginekolog – położnik)

110,00 PLN

USG transwaginalne (wykonuje ginekolog – położnik)

120,00 PLN

ECHO serca

170,00 PLN

ABPM – Holter ciśnieniowy

100,00 PLN

Holter EKG

100,00 PLN

Cytologia

45,00 PLN

Badanie zjawiska olśnienia i widzenia zmierzchowego

30,00 PLN

Badanie psychologiczne

110,00 PLN

Badanie psychotechniczne w celu orzeczenia
prowadzenia pojazdów mechanicznych dla samochodów kat. B

110,00 PLN

Badanie psychotechniczne w celu orzeczenia
operatorów wózków widłowych, suwnic, dźwigów

110,00 PLN

Badanie psychologiczne strażników gminnych i miejskich

170,00 PLN

Badanie psychotechniczne
kierowców zawodowych kat. C, C+E, D, D+E

200,00 PLN

Badanie psychotechniczne
kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

200,00 PLN

Audiogram na potrzeby Medycyny Pracy – Klinika Mediq

45,00 PLN

RTG klatki piersiowej na potrzeby Medycyny Pracy – Klinika Mediq

40,00 PLN

Testy skórne wziewne

120,00 PLN

Testy skórne pokarmowe

120,00 PLN

Testy płatkowe

250,00 PLN

Spirometria z próbą rozkurczową (pacjent przynosi ze sobą
do wykonania próby Ventolin – lek wypisuje na receptę lekarz alergolog)

60,00 PLN

Próba wysiłkowa

160,00 PLN

Badanie dna oka

90,00 PLN

Pole widzenia

90,00 PLN

FIZJOTERAPIA

FIZYKOTERAPIA

Elektrolecznictwo

Elektrostymulacja

20,00 PLN

Galwanizacja

20,00 PLN

Jonoforeza

20,00 PLN

Prądy diadynamiczne (DD)

20,00 PLN

Prądy interferencyjne (PI, IF)

20,00 PLN

Prądy Traberta (UR)

20,00 PLN

Światłolecznictwo

Bioptron

20,00 PLN

Sollux (IR)

20,00 PLN

Magnetoterapia

Diatermia krótkofalowa (DKF)

20,00 PLN

Magnetron (PM)

20,00 PLN

Ultrasonoterapia

Ultradźwięki (UD)

20,00 PLN

Fonoforeza (FD)

20,00 PLN

Laseroterapia

Laser

20,00 PLN

Termoterapia

Krioterapia

20,00 PLN

Inne

Drenaż limfatyczny

20,00 PLN

*) przy wykupieniu pakietu 15-tu lub więcej zabiegów fizykoterapeutycznych koszt jednego zabiegu wynosi 15,00 PLN

KINEZYTERAPIA

Gimnastyka (20 min.)

Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL)

25,00 PLN

Ćwiczenia czynne wolne

25,00 PLN

Ćwiczenia samowspomagane

25,00 PLN

Ćwiczenia izometryczne

25,00 PLN

Ćwiczenia równoważne

25,00 PLN

Ćwiczenia oddechowe

25,00 PLN

Gimnastyka indywidualna (30 min.)

Ćwiczenia bierne

60,00 PLN

Ćwiczenia czynno-bierne

60,00 PLN

Ćwiczenia PNF

60,00 PLN

Ćwiczenia wg Mc Kenzie

60,00 PLN

Nauka lokomocji

60,00 PLN

Ćwiczenia na przyrządach

Ergometr rowerowy pionowy

25,00 PLN

Ergometr rowerowy poziomy

25,00 PLN

Rotor kończyn górnych / dolnych

25,00 PLN

Tablica do ćw. manualnych

25,00 PLN

Trakcje

Trakcja mechaniczna

25,00 PLN

Pętla Glissona

25,00 PLN

Wyciąg Pershla

25,00 PLN

SZCZEPIENIA

FSME Junior

120,00 PLN

Vaxigrip

60,00 PLN

Prevenar 13

280,00 PLN

Infanrix + IPV + HiB

160,00 PLN

Infanrix + HEXA

240,00 PLN

Engerix B

70,00 PLN

Havrix Junior

130,00 PLN

Havrix Adult

190,00 PLN

Rotarix

250,00 PLN

Sinflorx

240,00 PLN

Nimenrix

190,00 PLN

Varilrix

230,00 PLN

Neisvac C

140,00 PLN

Cervarix

320,00 PLN

Hexacima

180,00 PLN

Pentaxim

150,00 PLN

Bexsero

340,00 PLN

Bustrix Polio

100,00 PLN

Energix 10

60,00 PLN

Menevo

190,00 PLN

Twinrix adult

210,00 PLN

Energix B vialx 100

80,00 PLN

Boostrix

100,00 PLN

Priorix

90,00 PLN

Hiberix

70,00 PLN

Priorix Tetra

300,00 PLN

Encepur Adult

130,00 PLN

Encepur K

110,00 PLN

Rabipur

210,00 PLN

Infanrix DTPA

100,00 PLN

Euvax B

50,00 PLN

BADANIA LABOLATORYJNE

ACTH

28,00 PLN

AFP (proteina)

40,00 PLN

Amylaza we krwi*

10,00 PLN

Amylaza w moczu*

7,00 PLN

Amminotransferaza asparaginianowa (AST)*

6,00 PLN

Amminotransferaza alamiowa (ALT)*

6,00 PLN

Androstedion

35,00 PLN

Aldosteron

35,00 PLN

Albuminy

10,00 PLN

Antygen HBs*

15,00 PLN

Anty-CCP

50,00 PLN

ASO*

10,00 PLN

Badanie moczu z oznaczeniem ilościowym*

7,00 PLN

Borelioza IgG

40,00 PLN

Borelioza IgM

40,00 PLN

Borelioza IgG met. Western-blot

80,00 PLN

Borelioza IgM met. Western-blot

80,00 PLN

Bilirubina całkowita*

7,00 PLN

Bilirubina bezpośrednia*

7,00 PLN

Bilirubina wolna (pośrednia)*

9,00 PLN

Białko całkowite*

8,00 PLN

Białko S

70,00 PLN

Białko C

60,00 PLN

C1 inhibitor, aktywność*

110,00 PLN

CRP – CITO (pasek testowy)

20,00 PLN

Cytomegalia IgG*

40,00 PLN

Cytomegalia IgM*

40,00 PLN

Cytomegalia IgG, awidność*

60,00 PLN

Chlamydia pneumoniae IgG met. ELISA

45,00 PLN

Chlamydia pneumoniae IgM met. ELISA

45,00 PLN

Chlamydia pneumoniae IgA met. ELISA

45,00 PLN

Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale

100,00 PLN

Cholesterol całkowity*

9,00 PLN

Cholesterol HDL*

8,00 PLN

Cholesterol LDL*

8,00 PLN

Dehydrogeneza mleczanowa*

20,00 PLN

Dobowa zbiórka moczu

7,00 PLN

Dopełniacz, składowa C-3c

40,00 PLN

Dopełniacz, składowa C-4

40,00 PLN

APTT – czas kefalinowo-kaolinowy*

10,00 PLN

INR – czas protrombinowy*

8,00 PLN

TT – czas trombinowy*

10,00 PLN

DHEA – S

40,00 PLN

DHEA – SO4

45,00 PLN

D – Dimery

28,00 PLN

Estradiol*

20,00 PLN

Estriol wolny

35,00 PLN

Elektrolity (Na, K)

12,00 PLN

Fosfataza alkaliczna(ALP)*

8,00 PLN

Fosfataza kwaśna całkowita(ACP)*

10,00 PLN

FSH*

20,00 PLN

FT3*

22,00 PLN

FT4*

22,00 PLN

Fosfor

9,00 PLN

Ferrytyna

30,00 PLN

Fibrynogen*

10,00 PLN

GGTP*

10,00 PLN

Grupa krwi

30,00 PLN

Glukoza we krwi (1 oznaczenie) – cukier*

6,00 PLN

HCG – beta

30,00 PLN

HCG wolna podjednostka beta

35,00 PLN

Homocysteina

65,00 PLN

HbA1c (hemoglobina glikowana)*

15,00 PLN

Helicobacter pylori IgG

38,00 PLN

Immunoglobulina IgG

30,00 PLN

Immunoglobulina IgM

30,00 PLN

Immunoglobulina IgE*

35,00 PLN

Immunoglobulina IgA

30,00 PLN

IgE całkowite*

35,00 PLN

Ilościowe oznaczenie białka w moczu*

7,00 PLN

Ilościowe oznaczenie glukozy w moczu*

7,00 PLN

Ilościowe oznaczenie wapnia w moczu*

7,00 PLN

Insulina

28,00 PLN

Insulina po obciążeniu (50g glukozy-0,1h,2h)

84,00 PLN

Insulina po obciążeniu (75g glukozy-0,1h,2h)

84,00 PLN

Insulina po obciążeniu (75g glukozy-0,1h)

56,00 PLN

Test obciążenia glukozą (50g glukozy-2h)*

12,00 PLN

Test obciążenia glukozą (50g glukozy-1h,2h)*

18,00 PLN

Test obciążenia glukozą (75g glukozy-1h,2h)*

18,00 PLN

Test obciążenia glukozą (75g glukozy-2h)*

12,00 PLN

Test obciążenia glukozą (75g glukozy-0,1h)*

12,00 PLN

Test obciążenia glukozą (75g glukozy-0,1h,2h,3h)*

24,00 PLN

Profil glukozy po posiłku (0,1h po posiłku)*

12,00 PLN

Profil glukozy po posiłku (0,1h,2h po posiłku)*

18,00 PLN

Krztusiec IgG

40,00 PLN

Krztusiec IgM

40,00 PLN

Krztusiec IgA

40,00 PLN

Kał na krew utajoną*

20,00 PLN

Kał na pasożyty (1 oznaczenie)*

7,00 PLN

Kał – badanie ogólne*

10,00 PLN

Kał – posiew ogólny

25,00 PLN

Kał – Adenowirusy

30,00 PLN

Kał – Rotawirus

60,00 PLN

Ketony w moczu, jakościowo

7,00 PLN

Kinaza fosfokreatynowa (CPK)*

6,00 PLN

Kiła (Trponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM*

55,00 PLN

Kwas foliowy

45,00 PLN

Kwas moczowy*

7,00 PLN

Kreatynina*

8,00 PLN

Kortyzol*

28,00 PLN

Lamblie w kale (ELISA)

70,00 PLN

LDH

20,00 PLN

LH*

15,00 PLN

Leukocytoza*

8,00 PLN

Lipidogram*

30,00 PLN

Lipaza*

30,00 PLN

Magnez

12,00 PLN

Mocznik*

7,00 PLN

Morfologia*

10,00 PLN

Marker ogólny CEA

23,00 PLN

Marker raka jelita grubego GI-MA (Ca 19.9)

40,00 PLN

Marker raka sutka BR-MA (Ca 15.3)*

45,00 PLN

Marker raka jajnika (CA 125)*

48,00 PLN

Marker raka żołądka (CA 72-4)*

50,00 PLN

Mocz dobowy – poziom wapnia

7,00 PLN

Mocz dobowy – poziom białka

7,00 PLN

Mocz dobowy – poziom glukozy

7,00 PLN

Mocz dobowy – poziom fosforu

7,00 PLN

Mocz dobowy – poziom magnezu

7,00 PLN

Mocz dobowy – poziom mocznika

7,00 PLN

Mocz dobowy – poziom kreatyniny

7,00 PLN

Mocz dobowy – poziom kwasu moczowego

7,00 PLN

Mocz dobowy – poziom sodu i potasu

10,00 PLN

Mocz dobowy – poziom chlorków

7,00 PLN

Mononukleoza zakaźna, jakościowo

20,00 PLN

Mononukleoza – klasa IgG

50,00 PLN

Mononukleoza – klasa IgM

50,00 PLN

Morfologia*

10,00 PLN

Morfologia z rozmazem (automat)*

12,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae IgA

50,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae IgG

50,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae IgM

50,00 PLN

Wzór Schilinga (mikroskop)*

6,00 PLN

Mocz – białkomocz dobowy

7,00 PLN

OB*

6,00 PLN

Czynnik reumatoidalny (RF)*

14,00 PLN

Chlorki

8,00 PLN

Odczyn Waleer-Rose

14,00 PLN

Osad moczu met. Cytometrii przepływowej*

2,00 PLN

Parathormon

45,00 PLN

Panel oddechowy (20 alergenów)*

170,00 PLN

Panel pokarmowy (20 alergenów)*

170,00 PLN

Panel mieszany (27 alergenów)*

170,00 PLN

Panel atopowy (20 alergenów)*

180,00 PLN

Prathormon

45,00 PLN

P/p receptorom TSH

60,00 PLN

P/c p. transglutaminazie tkankowej
(anty tTG) w kl. A met. ELZA

60,00 PLN

Posiew moczu – bakterie*

20,00 PLN

Posiew moczu – grzyby*

20,00 PLN

Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonelle i Shigella*

25,00 PLN

Poziom wapnia w d.z.m.

7,00 PLN

Progesteron*

20,00 PLN

Prolaktyna*

20,00 PLN

Poziom insuliny (1 oznaczenie)

28,00 PLN

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

45,00 PLN

Proteinogram

20,00 PLN

Przeciwciała HBs

30,00 PLN

Przeciwciała anty RH D*

20,00 PLN

Przeciwciała anty HIV (Combo)*

32,00 PLN

Przeciwciała anty HCV*

25,00 PLN

Przeciwciała anty TPO

45,00 PLN

Przeciwciała anty TG

45,00 PLN

PSA całkowity*

35,00 PLN

PSA wolny*

45,00 PLN

Poziom witaminy B12

40,00 PLN

Przeciwciała odpornościowe p/ko krwinkom czerwonym

15,00 PLN

Przeciwciała kardiolipinowe IgG

30,00 PLN

Przeciwciała kardiolipinowe IgM

30,00 PLN

Poziom kreatyniny w moczu

12,00 PLN

Poziom fosforu w moczu

7,00 PLN

Poziom wapnia w moczu

7,00 PLN

Poziom witaminy D3, metabolit 1,25(OH)2

100,00 PLN

Poziom witaminy D3, metabolit 25(OH)

60,00 PLN

Płytki krwi

6,00 PLN

Reticulocyty*

6,00 PLN

Różyczka IgG*

40,00 PLN

Różyczka IgM*

40,00 PLN

Sód (Na)*

6,00 PLN

SHBG

40,00 PLN

T3

15,00 PLN

T4

15,00 PLN

Testosteron*

20,00 PLN

Testosteron wolny

60,00 PLN

Transaminazy ALAT*

6,00 PLN

Transaminazy ASPAT*

6,00 PLN

Trójglicerydy (TG)*

8,00 PLN

Transferyna*

10,00 PLN

TSH*

20,00 PLN

Toxoplazmoza IgG*

35,00 PLN

Toxoplazmoza IgM*

35,00 PLN

Toxoplazmoza IgG, awidność

60,00 PLN

Wapń (Ca)*

10,00 PLN

VDRL*

8,00 PLN

Wymaz – posiew

20,00 PLN

Żelazo*

8,00 PLN

Żelazo – poziom wiązania TIBC*

25,00 PLN

Stopień czystosci pochwy*

15,00 PLN

Wymaz z czyraków – bakterie

20,00 PLN

Wymaz z gardła – bakterie*

20,00 PLN

Wymaz z gardła – grzyby

20,00 PLN

Wymaz z jamy ustnej – bakterie

20,00 PLN

Wymaz z jamy ustnej – grzyby

20,00 PLN

Wymaz z kanału szyjki – bakterie*

20,00 PLN

Wymaz z kanału szyjki – grzyby*

20,00 PLN

Wymaz z nosa – bakterie

20,00 PLN

Wymaz z nosa – grzyby

20,00 PLN

Wymaz z owrzodzenia – bakterie

20,00 PLN

Wymaz z owrzodzenia – grzyby

20,00 PLN

Wymaz z odbytnicy i przedsionka pochwy
w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)*

20,00 PLN

Wymaz z odbytnicy w kierunku
paciorkowców grupy B (GBS)*

20,00 PLN

Wymaz z pochwy w kierunku
paciorkowców grupy B (GBS)*

20,00 PLN

Wymaz z pochwy – bakterie*

20,00 PLN

Wymaz z pochwy – grzyby*

20,00 PLN

Wymaz z rany – bakterie

20,00 PLN

Wymaz z rany – grzyby

40,00 PLN

Wymaz z ucha lewego – bakterie

35,00 PLN

Wymaz z ucha lewego – grzyby

20,00 PLN

Wymaz z ucha prawego – bakterie

35,00 PLN

Wymaz z ucha prawego – grzyby

20,00 PLN

Wymaz z worka spojówkowego OL – bakterie

20,00 PLN

Wymaz z worka spojówkowego OP – bakterie

20,00 PLN

Wymaz ze zmian skórnych – bakterie

20,00 PLN

*) badanie bezpłatne ze skierowaniem od lekarza CM Nieporęt

POZOSTAŁE

Przejazd transportu sanitarnego – 1 km

2,46 PLN

Kopia dokumentacji medycznej – 1 strona

0,30 PLN