Centrum Medycznie Nieporęt Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej dla potrzeb Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o. o.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Medycznego Nieporęt