Szanowni Pacjenci

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o. o. rozpoczyna szczepienia przeciwko grypie w ramach programu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt”, w całości finansowanego ze środków Gminy Nieporęt.

Świadczenia w ramach programu będą realizowane przez Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Centrum Medycznego Nieporęt, ul. Podleśna 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-18.00, bezpłatnie dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt i rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Harmonogram realizacji programu przedstawiamy poniżej:

 

Harmonogram
realizacji przez Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o.
Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej,
zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt” na rok 2022

I. Do udziału w Programie może zostać zakwalifikowany pacjent, który mieszka na terenie Gminy Nieporęt i rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt i złoży oświadczenie w formie pisemnej, o następującej treści:
„Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Nieporęt pod adresem: ………………,
i rozliczenie podatkowe do Urzędu Skarbowego w Legionowie składam z w/w adresem”
wraz z okazanym dokumentem:

  1. Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt, lub

  2. kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego w Legionowie, lub

  3. przy rozliczeniu elektronicznym pierwszą stroną PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z wygenerowanym numerem dokumentu oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), przy czym numer identyfikacyjny dokumentu UPO musi być zgodny z numerem dokumentu wygenerowanym na dokumencie PIT, lub

  4. zaświadczeniem Urzędu Skarbowego w Legionowie o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, lub

  5. inny dokument poświadczający składanie rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt,

II. Bezpłatne szczepienia będą wykonane osobom w wieku 55 lat i powyżej.

III. Pacjenci uzyskają pozytywną kwalifikację do szczepienia wystawioną przez lekarza rodzinnego zawierającą datę i godzinę badania. Z tak wystawionym zleceniem pacjent powinien zgłosić się na szczepienie w ciągu 24 godzin.

IV. Pacjenci z ważnym skierowaniem od lekarza rodzinnego proszeni są o zgłaszanie się do Gabinetu Diagnostyczno – Zabiegowego Centrum Medycznego Nieporęt, ul. Podleśna 4 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-18.00 do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

V. Pacjent na udział w Programie musi wyrazić pisemną zgodę (Załącznik Nr 1 do Programu).

VI. Pierwszeństwo w zakresie realizacji szczepień ochronnych p/grypie będą miały osoby przewlekle chore (schorzenia układu oddechowego, krążeniowego, moczowego).

VII. Korzystanie ze świadczeń objętych Programem jest dobrowolne.

VIII. W ramach uczestnictwa w Programie, każdy pacjent będzie proszony o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji Programu (Załącznik Nr 2 do Programu).